مطالعات کودکان

اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک: در یک متاآنالیز که شامل 6 کارآزمایی بالینی (766 کودک) بود پروبیوتیک ها در پیشگیری از اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک تاثیر به سزایی داشته است (1). هم چنین در یک متاآنالیز دیگر که شامل 16 کارآزمایی بالینی (3432 کودک) بود، پروبیوتیک ها در پیشگیری از اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها در کودکان 18-0 سال مؤثر بوده است (2). در یک متاآنالیز دیگر که شامل 23 کارآزمایی بالینی (4213 کودک و بزرگسال) بود، پروبیوتیک ها اثر قابل ملاحظه ای در جلوگیری از اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل داشته اند (3).
یبوست: بر اساس چندین مطالعه که بر روی کودکان بالای 2 سال انجام گردیده، پروبیوتیک های حاوی لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم باعث افزایش تعداد دفعات اجابت مزاج و بهبود قوام مدفوع و هم چنین کاهش دردهای شکمی شده است (4و5و6).
آلرژی: بر اساس یک کارآزمایی بالینی مصرف 8 هفته ای پروبیوتیک در کودکان 3-1 ساله به طور مشخصی باعث بهبود علائم درماتیت آتوپیک گردید (7). هم چنین مطالعه مروری که شامل 9 کارآزمایی بالینی بود نشان داد که در اطفالی که به مدت دو ماه پروبیوتیک را دریافت کرده اند کاهش چشمگیری در بروز درماتیت آتوپیک دیده شده است. هم چنین به صورت درمان پیشگیری کننده به طور کاملاً مشخصی از بروز واکنش های آلرژیک در 2 سال اولیه زندگی کودکان جلوگیری می کند(8).