اولین تولید کننده محصولات پروبیوتیک غیریخچالی در ایران

شرکت گسترش میلاد فارمد در سال 1389 در پاسخ به نياز کشور به منظور پیشگیری، کنترل وبهبود بیماری های دستگاه گوارش، سیستم ایمنی کودکان وبزرگسالان و دستگاه تناسلی زنان و... در مرکز رشد داروئی دانشگاه تهران شروع به فعالیت نموده است. محصولات تولید شده توسط این شرکت به شرح زیر می باشد:
Prokid-1
Provage-2
Prdigest-3
Proflor-4
Bioloc-5
سلامت دستگاه گوارش از آنجا که مسئول هضم مواد غذايي مصرفي و توليد انرژي براي بدن است، بسيار مهم به نظر مي‌رسد. از نظر بسياري از متخصصان دستگاه گوارش دومين مغز انسان است چون بر ساير ارگان‌ها تاثير گذاشته ودر ضمن نقش مهمي در تقويت سيستم ايمني‌سازي مي‌کند. دستگاه گوارش 70 تا 75 درصد سلول‌هاي ايمني و90 درصد پادتن‌ها را توليد مي‌کند. دستگاه گوارش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا دنياي حد فاصل درون و بيرون بدن است و تعجب‌ برانگيز نيست که مجهز به مکانيسم‌ دفاعي براي شناسايي ميکروارگانيسم‌‌هاي خوب و بد باشد. واژه پروبيوتيک به معني زندگي بخش از سال 1965 مطرح شد. تعاريف گوناگوني براي آن مطرح بود تا اينکه سازمان جهاني غذا و کشاورزي FAO و سازمان بهداشت جهاني WHO در سال 2001 به يک تعريف مشترک رسيدند.«پروبيوتيک‌ها ميکروارگانيسم‌هاي زنده‌اي هستند که تجويز مقادير کافي آن موجب بروز اثرات مفيد بر سلامت ميزبان خواهد بود.» اين ميکروارگانيسم‌ها نه تنها بيماري‌زا نيستند بلکه اصولاً بدن را به سمت بيماري نمي‌برند. اين موجودات مي‌توانند شامل جنس‌هاي مختلفي از باکتري‌ها و حتي مخمرهايي مانند ساکارومايسس باشند. پربيوتيک‌ها و سلامت دستگاه گوارش در سيستم گوارش به طور معمول صد هزار ميليارد باکتري زندگي مي‌کنند، از ابتداي سال‌هاي دهه 2000 توجه مردم به باکتري‌هايي پربيوتيک جلب شد پربيوتيک‌ها ميکروارگانيسم‌هاي زنده‌اي هستند که وقتي وارد دستگاه گوارش ميزبان مي‌شوند تاثيرات مثبتي بر سلامت او دارند. اين باکتري‌ها التهابات پرزهاي معده و روده را کاهش داده و هضم را بهتر مي‌کنند و ترکيباتي که از خود ترشح مي‌کنند سبب مختل شدن رشد باکترياي‌هاي بيماريزا او تحريک سيستم ايمني بدن مي‌شوند.